Home

Társadalombiztosítási ellátások 2021

2020.07.01-től az egyéni járulékokat felváltja a társadalombiztosítási járulék, amely egységesen 8,5%. Munkáltatót terhelő járulékok 2020.06.30-ig a munkáltatót 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó, valamint 1,5%-os szakképzési hozzájárulási adó terheli, így az összes munkáltatói teher 19% A jogszabály mai napon ( 2020.12.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. - 2021.II.28.) A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban valamint a társadalombiztosítási ellátások körét. Az Országgyűlés ennek érdekében a következő.

Annak érdekében, hogy minden társadalombiztosítási kifizetőhely számára elérhető legyen a Tájékoztató, azt kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre a Magyar Államkincstár. Budapest, 2020. július Prof. Dr. Mészáros József elnök Magyar Államkincstá Társadalombiztosítási ellátások: családtámogatások . Szerző: Pentz Edina Dátum: 2019. december 11. 2020. december 14. Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi. Milyen társadalombiztosítási ellátások illetik meg az ekho szerint adózó magánszemélyt? A kifizetőt az ekhoalap összege után 2020. június 30-áig 17,5 százalék, míg 2020. július 1-től 15,5 százalék ekho 17 terheli, és emellett ráhárul a magánszemély által fizetendő ekh

20190411_160355

Nyugdíjbiztosítás. Nyugdíjbiztosítási területhez tartozó ügyekről, a különböző ellátási formákról, azok feltételeiről, a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodásokról, az ellátások folyósítása melletti keresőtevékenységekre vonatkozó szabályokról, az adategyeztetésről, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségről téjékozodhat a. Társadalombiztosítási ellátások a keresőképtelen időszakokban A dolgozói betegszabadság és a táppénz biztosítási jogviszonyhoz kötött - a nyugdíjas foglalkoztatás kivételével -, azok a munkaviszonyban állók jogosultak rá, akik egészségbiztosítási járulékot fizetnek és jellemzően betegség miatt időszakosan nem tudják ellátni feladatukat, keresőképtelenné. a társadalombiztosítási nyugellátásról * valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) * a 2020. június 30-áig terjedő időszakra a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át, g). Megváltozott munkaképességen alapuló ellátások 2020. január 21. 14:31 Ellátások, kiemelt ápolási díj. megváltozott munkaképességű személyek, komplex minősíté A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt változik a főállású katások ellátási alapja is. 2020. július 1-jétől azoknál a főállású kisadózóknál, akik után havi 50 000 forint tételes adót fizetnek, a társadalombiztosítási és álláskeresési ellátások számításának alapja havi 98 100.

2020. december 17. Mérlegképes könyvelőknek 1 kreditpontra minősített kiadvány 1 mérlegképes kreditpont jár a kiadvány legalább féléves időszakra történő előfizetéséért a mérlegképes könyvelők számára (1 példány, maximum 3 fő). Társadalombiztosítási ellátások. A társadalombiztosítás rendszerében. E szerint a biztosított által fizetendő járulékok a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján jövőre is a 2020. július 1-jétől érvényben lévő, azaz jelenlegi szabályok szerint fizetendők (2020.07.01.) A biztosítottak - fő szabály szerint - a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybe vételére is, ezzel biztosítva lehetőséget a betegség és anyaság esetén fellépő keresetveszteség enyhítésére is A Contorg Bérügyviteli Rendszer TB-modulja 2020. II. negyedévében kerül kiadásra, ami a társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladataihoz kapcsolódó nyilvántartásokat és funkciókat tartalmazza. A foglakoztatási jogviszonyok szerint nyilvántartja a dolgozók betegségi, anyasági és nevelési ellátásainak alap- és elszámolási adatait. A modul elvégzi a betegszabadság. (2020.02.04.) Minden betegnek joga van - a jogszabályokban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a.

Tbj. (új) - 2019. évi CXXII. törvény a ..

 1. imumot hoz be az új Tbj. jogszabály 2020. július 1-vel. Az országgyűlés által elfogadott a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, vala
 2. 10. §A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet Átmeneti rendelkezés alcíme a következő 99. §-sal egészül ki: 99. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.
 3. Tájékoztató az ellátások folyósításának módjairól. A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (1139 Budapest, Váci út 73.

Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi LXXVIII. törvény 4.§-a iktatta be a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) új 6/A §-ként a tizenharmadik havi nyugdíj alcímmel a vonatkozó törvényi szintű. A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz - 2020 bemutatja a társadalombiztosítás alapelveit, történeti kialakulásának fontosabb állomásait, tárgyalja az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, a társadalombiztosítási nyugellátást, valamint azok funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait. Emellett a munkajogi és adózási szabályokat is részleteiben ismerteti

Társadalombiztosítási ellátások: családtámogatások - Adó

Társadalombiztosítási kifizetőhelyek - adatszolgáltatás, adategyeztetés, jogorvoslat A havi, papíralapú adatszolgáltatások elektronikus kiváltását teszi elérhetővé a Kormányhivatal azzal, hogy a Társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása elnevezésű nyomtatványt az érintett foglalkoztatók Cégkapun keresztül is megküldhetik A családi járulékkedvezmény 2020. július 1-től az új Tbj. törvény által bevezetett 18,5%-os társadalombiztosítási járulék akár teljes összegéig is érvényesíthető a korábbi 17% helyett, így ez 1,5%-kal több megtakarítást eredményez a családok részére

2019. november 12-én került benyújtásra a T/8021. számú törvényjavaslat, amely a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szól. Az alábbiakban a fenti törvényjavaslatban foglalt, egyes keresőtevékenységek kapcsán fizetendő járulékfizetés 2020. július 1-jétől várható változásait ismertetem Pontosítások a járulék területén, módosítások a társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában 2021-től . SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS. RÉSZLETES TEMATIKA. INTERNETES JELENTKEZÉS. Időpont: Felvétel időpontja: 2020. december 9., szerda. VIDEÓ/E-LEARNING. 2020. december 1-től 2020. december 18-ig erre a képzésre már. A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz - 2020 most is bemutatja a társadalombiztosítás alapelveit, történeti kialakulásának fontosabb állomásait, tárgyalja az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, a társadalombiztosítási nyugellátást, valamint azok funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait. Emellett a munkajogi és adózási szabályokat is részleteiben ismerteti

Őstermelők járulékfizetése a 2020. július 1-től hatályos új Tbj. törvény alapján jelentősen módosul a járulék rendszer átalakítása miatt. a 18,5 százalék társadalombiztosítási A Tbj. törvény szerint a mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében. Frissítve: 2020. december 18. 19:18 Hatály: közlönyállapot (2019.XII.18.) Magyar joganyagok - 2019. évi CXXII. törvény - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Társadalombiztosítás és Családtámogatás - Főolda

Az önfoglalkoztatásból származó jövedelem akkor is minősül, ha fizeti az önálló vállalkozói adót, amely mind a Medicare, mind a társadalombiztosítási adó fele. Általában a munkáltató fele fizetne, ha valaki másnak dolgozott. 2020-tól kezdve minden 1 410 USD-jén munkahitelt fog keresni családi ellátások GYED gyermekgondozási díj pénzügyek családi ellátások 2020. Szerző: Gaál Bernadett. 2020. január 3. Forrás: babaszoba.hu. Ki igényelhet GYED-et 2020-ban, hogyan, meddig jár az összeg, és mennyit lehet kapni? a nem részesül társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső.

vsz - A TB törvény változásai 2020

Az Országgyűlés 112 igen, 20 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett elfogadta a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint az ezen ellátások fedezetéről szóló új törvényt, amely 2020. július 1-jétől határozza meg a társadalombiztosítási rendszert A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladata az öregségi nyugdíjak, egyes korhatár előtti ellátások, a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), megváltozott munkaképességű személyeket megillető ellátások, baleseti ellátások folyósításán túl, az ügyfelek részére kérelemre, vagy hivatalból igazolások, elszámolások. Pénzbeli ellátások 2020 Szerző: Bagoly Anita A tavalyi év sikere után 2020. februárjában negyedik éve megjelenő szakkönyvvel szeretnénk segítséget nyújtani a társadalombiztosítási kifizetőhelyi ügyintézők, könyvelők mindennapi munkájához

§ (1) bekezdése szerint a főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. Védi-e az Alaptörvény a társadalombiztosítási befizetések és ellátások egyezőségét? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott (2020.10.15.) Alaptörvényt sértett a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntése - Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az ítéletet (2020.10.12.

Keresőképtelenek ellátása - BLOG RSM Hungar

 1. - A 2020. július 1-jétől hatályba lépő új társadalombiztosítási törvénnyel összefüggő legfontosabb változások - Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények - A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmén
 2. den a munka világából. Újraszabályozta szerdán az Országgyűlés a társadalombiztosítási (tb) ellátások összes rendelkezését: egységes, 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékkulcsot határoztak meg jövő júliustól, és új rendelkezés az is, hogy aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, három hónap.
 3. t ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul, teljesen átalakul a tb-rendszer, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is
 4. * A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdése bevezeti a társadalombiztosítási járulék jogintézményét, melynek mértékét 18,5 %-ban határozza meg. 5. Adósávok, adókedvezménye

Tny. - 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási ..

Az ellátások iránti kérelmek formanyomtatványai letölthetők innen >> Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat - az orvosi igazolás kivételével - elegendő másolatban benyújtani Társadalombiztosítási járulék váltja fel a korábbi egyéni járulékokat. Az új Tb törvény (2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről) szerint az eddig megszokott járulékok: a nyugdíjjárulék (10 százalék), az egészségbiztosítási járulékok (7 százalék), és a munkaerő-piaci járulék (1,5. Ha az új társadalombiztosítási törvény a jelenlegi formájában lép hatályba, akkor az előzőekben leírtak 2020. július 1-jétől annyiban változhatnak, hogy munkaviszony esetén a járulékok alapja legalább a minimálbér 30%-a lesz, akkor is, ha esetlegesen a munkabér a minimálbér 30%-ánál alacsonyabb összegben kerül.

A rendelet kimondja, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2020. november 1-jétől − 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni a nyugdíjellátásokat 2020. július 1-től a Biztosított mezőgazdasági őstermelő TB járulékalapja a minimálbér 92%-a, ez után fizet társadalombiztosítási járulékot. A mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt el nem érő őstermelő a tárgyévet megelőző évi bevételének 15 %-a képezi a TB járulékalapot, ami után a TB. Hatályba lépett 2020. január 1-jén a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (az új tbj), amely összevonta a nyugdíjjárulékot (10 százalék), a természetbeni (4 százalék) és a pénzbeli (3 százalék) egészségbiztosítási járulékot. A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelyben a rendszer hatálya alá vont tagokat, mindaddig, míg képesek önmagukról, saját munkájukkal gondoskodni, tartalékképzésre kötelezik. Ennek fejében betegség, munkaképtelenség idején, eltartó elvesztése esetén, valamint más kockázatok fennállásának esetén jogosultak. 2020 július 1-től hatályba lépnek az új társadalombiztosítási szabályok is. Néhány változást szeretnék Önöknek bemutatni. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020.07.01-től. a biztosítási jogviszony megszűntével megszűnik az eddigi 45 napos türelmi id

2020-ban is fontos tudni azt, hogy az egyes ellátások mellett mikor lehet keresőtevékenységet folytatni, van-e időbeli vagy összegbeli korlátja, határa a munkavégzésnek. Munkajogi szempontból milyen helyzetben van például egy nyugdíj mellett dolgozó, vagy esetleg gyermeknevelési támogatás mellett dolgozó munkatárs A Társadalombiztosítási Levelek társadalombiztosítással foglalkozó olvasóktól érkező kérdésekre ad választ kérdezz-felelek formában. 2020. december 19. szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény szolgálati idő szolgálati idő igazolása szülés szüléshez kapcsolódó ellátások táppénz táppénz alapja. A 59/2020. (III. 23.) Kormányrendelet alapján azok az ellátások, melyek 2020. március 11-én, vagy azt követően jártak volna le, meghosszabbodtak. A meghosszabbított ellátási idő a veszélyhelyzet megszűnésével együtt lejár, az ez alatt meghosszabbított ellátások 2020. június 30-ával megszűnnek Társadalombiztosítási szempontból a mezőgazdasági őstermelő akkor biztosított, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Járulékfizetése 2020. július 1-jétől módosult

Megváltozott munkaképességen alapuló ellátások

dr

NAV - 2020. július 1-jétől csökken a szociális ..

Társadalombiztosítási fogalmak Munkaügyi Levele

Három százalékkal emelkednek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szereplő nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások 2021. ja 2020 december 19. szombat Patiká Pénzbeli ellátások 2020 ; Társadalombiztosítási jogviszonyok 2020 ; Jogviszony stratégia Társadalombiztosítási jogviszonyok 2020 . Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella. Kedvezményes ár: 7 000 Ft Bolti ár: 8 000 Ft: Megrendelem: Továb A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére a biztosított társadalombiztosítási járulékot fizet. A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul. A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék. Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályo a 2020. évi szja bevallással kapcsolatos változások ismertetése; (szociális ellátások, ösztöndíjak, UEFA EURO 2020, honvédségi juttatás, járványügyi szűrővizsgálat adómentessége) a társadalombiztosítási járulék bevezetésének hatásai (jogviszonyok közötti különbség felszámolása, családi. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is

Közzétette a NAV a 2021

A parlament megszavazta a társadalombiztosítási ellátások összes rendelkezésének újraszabályozását. Az egységes, új járulék mellett az is eldőlt, hogy aki nem fizeti, az három hónap után nem veheti igénybe a térítésmentes egészségügyi szolgáltatást. amely 2020. július 1-jén lép életbe - mondta Izer Norbert. E rövid tájékoztató a társadalombiztosítási ellátásokat és ezen ellátások fedezetét szabályozó új jogszabályteremtette helyzet értelmezésében kíván információkat és segítséget adni. A TÖRVÉNY CÉLJA ÉS ÜZENETE 2020. július 1-jén hatályba lépő új Tbj. egy egységes, törvényi szintű szabályozási kerete

Szolgáltatások | Humán Holding

2020. január 01-től: havi 7.710 Ft, napi 257 forint 4 köre társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot magasabb összeg után fizeti meg 2020. november 25., szerda Tarmzék 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról 8286 ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba. Júliustól új, egységes társadalombiztosítási járulék jön. 2020. július 1-től egykulcsos, 18,5 százalékos lesz az egységes, új társadalombiztosítási járulék mértéke, mely a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot vonja majd össze

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Biztosítottak

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet bekezdés szerinti járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. (5) Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. 2020.03.01. előtt fennálló kata tartozásra részletfizetési lehetősé

A kormány adómentességet biztosít a KATA-s fodrászoknak isA fizetés nélküli szabadság előnyei és hátrányai - JogászvilágKulcs-Bér Tudásbázis » Keresési eredmények 2020HunderGazdasági szakértő portál - Cegnet

(2020.11.03) Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatával a budapesti lakosok CT/MRI diagnosztikai ellátásra megállapodást kötött egészségügyi szolgáltatók részére (2020.10.21 Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok; Kormánymegbízottak; Elérhetőségek; Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok; Áldozatsegítő Szolgálatok; Rólunk; Adatvédelmi szabályzat; Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok. Budapest Főváros Kormányhivatala; Pest Megyei Kormányhivatal; Bács-Kiskun. A nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék 2020. július 1-jétől összeolvad a társadalombiztosítási járulékba, amelynek mértéke megegyezik ennek a négy járuléknak az összegével, tehát 18,5 százalék ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY 2020. július 1-től, ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY 2020. július 1-től Jelentősen átalakul a TB-rendszer (Új TBJ) Szerző: Dr

 • Mehszaj repedes.
 • Magyar ugaron.
 • Cookie engedélyezése firefox.
 • Armor gtx 1080.
 • Stimuloton mikor hat.
 • Mákos répatorta.
 • Kertito.
 • Amerikai foci védőfelszerelés.
 • Angyalka sablon.
 • Nephropan kenyér.
 • Mascarpones gyümölcsös sajttorta.
 • Törp gyűrűk.
 • Oroszlány közelgő események.
 • Élményfürdők.
 • Exit cirkusz 2019.
 • Jaydess vagy mirena.
 • Ncis 17. evad.
 • Megrendelő levél formai követelményei.
 • Kőműves anyagszámítás.
 • Wc idézetek.
 • Antigoné teljes könyv.
 • Opioid receptorok.
 • Membrántranszport.
 • Varázsdada 2.
 • Laptopok olcsón szeged.
 • Térvarázs letöltés.
 • Aranyhaj és a nagy gubanc könyv.
 • Csatahajós filmek.
 • Személyvonat gyorsvonat.
 • Nestlé Nespresso.
 • Milyen a nyírfa gyökérzete.
 • Renault szervíz győr.
 • Görög étterem komárom.
 • 7 hetes ikerterhesség ultrahang.
 • Beás cigány nevek.
 • Krita letöltés.
 • Gépjármű vásárlás pályázat.
 • Óriás tukán eladó.
 • Esz klarinét.
 • Punnany massif legjobb számai.
 • Konyhabútor festése.