Home

Urvacsora alkalmak 2021

Istentiszteletek és más alkalmak A 2020. november 9-én bejelentett, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések miatt további novemberi alkalmainkat online tartjuk meg. Imaházunk bezár. Istentiszteleteinket élő adásban közvetítjük. 1. vasárnap - 10:00-kor ISTENTISZTELET, úrvacsora - Jézus - Luk 22:19-20 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és. Szepesy László - 2020.12.10. 18:00 BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKVŐK Horváth Géza - 2020.12.06. 10:00 ÖRÖK ÜDVÖSSÉGÜNK SZERZŐJE KRISZTUS Szepesy László - 2020.11.19. 18:00 BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰE

2020. szeptember 20. Kiléptem a komfortzónámból Dr. Juhászné Erdei Rita. Úrvacsora. Évente legalább az alábbi alkalmakkor van úrvacsora a fél 9-es és a fél 11-es istentiszteleteken: böjt elején, húsvétkor, pünkösdkor, újkenyér, újbor, karácson első napján Istentiszteletek és más alkalmak Tartalom megosztása. Tartalom megosztása. 2020.10.31. Gyülekezeti élet, Kiemelt. Rendkívüli intézkedések a Wessiben. A 2020. november 9-én bejelentett, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések miatt további novemberi alkalmainkat online tartjuk meg. Imaházunk bezár

Nyitvatartás: 2020. november 3-tól kezdve visszavonásig, lehetőség szerint mindenféle ügyintézés elektronikusan vagy telefonon keresztül történik. Telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunk továbbra is működik hétköznapokon 9-16 óráig. Telefonszám +36 20 886 0000 (baptifon) E-mail: baptist@baptist.h Online alkalmak. 27/10/2020 0 Comments 0 Comments Pünkösdi alkalmaink. 26/5/2020 0 Comments 0 Comments Nagypénteki istentisztelet. 9/4/2020 0 Comments Kedves Testvéreink! Szeretettel értesítünk Mindenkit, hogy a nagypénteki ünnepi istentisztelet holnap reggel 8 órától elérhető lesz a https: //www. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor 11,26) Az úrvacsora - hitünk és Biblián alapuló református tanításunk szerint - egyike a két sákramentumnak, szentségnek A TANÍTÁS ÉVE - 2020. december 20. Az igehirdetés alapigéje: Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki Read more. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke elmondta, azért hirdették meg 2020-ra az Úrvacsora évét, hogy közelebb hozzák az emberekhez az Úrvacsora szentségét. Az elnök-püspök kifejtette, hogy milyen összefüggés lehet a Magyarországi Evangélikus Egyház Úrvacsora éve és az 52

Budapest - Győr - A koronavírus (COVID-19) világméretű terjedése, illetve a ránk bízottakért érzett felelősség jegyében egyházunk püspökei gyakorlati útmutatást szeretnének adni az istentiszteleti alkalmak, különösen is az úrvacsora kérdésében. Erről szóló levelüket adjuk most közre A hitoktatás és a konfirmációi előkészítő alkalmak célja, hogy segítsék a gyermekek személyes döntését Krisztus és az Ő egyháza mellett. Ez a döntés magába foglalja a Szentlélek által munkált bűnbánatot, megtérést és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását

Novemberi alkalmak - wessi

Igei gondolatok 2020.04.01. ápr 1, 2020 | Igei gondolatok Jézus mondja: Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek (Jn 16,22 ápr 8, 2020 | Igei gondolatok Jézus mondja: Szomorúságotok örömre fordul. (Jn 16,2) A felvételt készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelőj

Video: Úrvacsora - Wikipédi

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét - 2020. július 13-17. - Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné. Gyülekezeti Családi Nap - 2020. július 18. Házaspárok Napja - Kovács Károllyal és feleségével - házasság-terapeutákkal - 2020. szeptember 19-én Szombaton 14-18.00 Posted on 2020-04-03 2020-04-10 by Segedlelkesz 2020. április 5. 10 óra - Virágvasárnap Az igehirdetés alapigéje: A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták A 2020. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 2 Mózes 33, 15 alapján: Ha a te alkalmak mellett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Az igeolvasásra ösztönzés mel-lett szeretnék elérni az idős testvérek szolgálatba állását, közösséggé formálódását: számontar-. Az első nyilvános istentisztelet 2020. május 31-én, pünkösd vasárnap 8 órakor lesz. Istentiszteleti alkalmak: vasárnap 8, 10 és 12 órakor, közöttük 1 óra szellőztetési szünettel. Szükség esetén további istentiszteleti alkalmakat is tartanak lelkipásztoraink, a lehetséges időpontokat a Róna utcai kapuban látható.

2Sám 24,1-10 De miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram, királyom? (3). Van, amikor az Úr tesz próbára bennünket (1). Dávid is még időben hallgathatott volna hűséges barátjára, és nem kellett volna ráerőltetnie akaratát (4) Állandó gyülekezeti alkalmak. 2020. évi Adventi Hírlevél. 2020. tavaszi online áhitatok. Képes beszámoló a 2020. évi gyülekezeti nyári táborról. A 2020. évi gyülekezeti nyári tábor képei. 2020.évi ökumenikus imahét képei. Lekipásztorunk köszöntése 2000-2020. Adventi hirlevél (2019.) Gyermekkarácsony (2019. Published 2020-03-30 | By Johann Gyula Ugye nem kell már senkinek mondanunk, hogy maradjatok otthon, tartsátok be az éppen hatályos járványügyi rendelkezéseket! Amíg az otthonainkba kell zárkóznunk, szeretnénk az interneten találkozási lehetőségeket, áhítatokat, istentiszteleteket közzétenni a facebook-os oldalunkon Újpalotai Református Egyházközség. Bemutatkozás. Egyházközségünk története; Templomépíté

Kiemelt alkalmak; szeptember 3-tól hittantanév kezdete. szeptember 9., vasárnap, 9.00 óra és 10.30 óra, Újkenyér úrvacsora. szeptember 15., péntek, 16.00. Révfülöp - Az istentisztelet és az úrvacsora gyakorlati kérdései jelentették a fő témát a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület gyülekezeti elnökségeinek találkozóján, amelyet 2020. február 21. és 22. között tartottak Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A rendezvény mottóját a 23. zsoltárból vették a szervezők: Asztalt terítesz. Beküldve: 2020-03-10 2020-03-22. Böjti sorozat 2020. Beküldve: 2019-12-22 2020-03-10. 2019 karácsony és újév ünnepi alkalmak Ünnepi alkalmak 2019. Karácsonyán. Minenkit szeretettel várunk alkalmainkra. Thököly utcai Templomban. 12.22. Ádvent IV. vasárnap 10:00 Úrvacsora 12.24. Szenteste 15:00 Gyermekek ifjak szolgálat

Alkalmaink - Pasaréti Református Gyülekeze

 1. ← Reformációi Úrvacsora Előkészítő alkalmak meghívója Megrendítő Szentség - Reformáció Úrvacsora Előkészítő alkalom hangfelvétel → Isten szentsége - Reformáció Úrvacsora Előkészítő alkalom hangfelvéte
 2. De ő ezt mondta nekem: 'Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.' Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem
 3. Az első tájékoztató értekezleteket 2020. szeptember 20-án és 27-én a délelőtti istentiszteletünket követően, 11:00-tól tartjuk a Budafoki Református Templomban! Az alkalmak hetente 1-1,5 órát vesznek igénybe, az időpont előreláthatóan péntek délután lesz
 4. Istentiszteleti alkalmak: 2020. május 29. 18:00 Ünnepelőkészítő bünbànati istentisztelet (2020. május 30. 9.00 - Takarítónap, amelyre főleg a fiatalabbakat várjuk) 2020. május 31. 8:30 Pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet 65 év felettiek részére, úrvacsora nélkü
 5. t.
 6. FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ALKALMAK: Kéthetente, hétfőn este ÖFI alkalmat tartunk azoknak, akiknek kellemes élmény volt az ifis időszak, és újra szeretnének beszélgetős alkalomra járni. Olyan témákat veszünk elő, amelyek foglalkoztatják a jelenlévőket. Minden hónap 2. keddjén Női kört tartunk, melyre a még dolgozó nőket.

Úrvacsora - Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközsé

Decemberi alkalmak - wessi

Főoldal | Paks LutheranKismamakör - adventikoszorú készítés - 2011

Szempontrendszer az istentiszteleti alkalmak

Erre utal a NEK 2020 mottója is a zsoltárok könyvéből vett idézettel. A sajátosságok a görögkatolikus és az evangélikus egyházban is többszintűek. Hiszen a katolikus egyházon belül a bizánci rítusú katolikusoknak is nagyon sajátos arculata lelkisége van, ugyanez elmondható a protestáns egyházakon belül evangélikus. November 15-től csak ONLINE istentiszteleteket tartunk! Istentiszteleteink itt érhetőek el. December 20-án 10 órakor online istentisztelet és PAX TV közvetítés (Illés Dávid). December 25-én 10 órakor online istentisztelet és PAX TV közvetítés, úrvacsora (otthon készítsen magának elő kenyeret és bort) (Illés Dávid Elhangzás dátuma: 2013.03.03. Igehirdető: Illés Dávid Bibliai alapige: Lk 22,14-20 Közeledő események. Sz 2020. november 29-én, vasárnap a Duna Televízióban 9 40 órakor kezdődik egyházunk műsora az Evangélikus magazin.Az adást december 1-én, kedden 11 00 órakor a Duna World csatornán megismétlik. Szerkesztő Nagy László, rendező Horváth Tamás.. Az Evangélikus magazinban a következő témák lesznek:. Nyíregyházán megújul a Nagytemplom. Interjú dr. Kovács László Attila. Kedves Testvérünk! Tisztelt Gyülekezeti Tagunk! Az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány teljesen megváltoztatta a hétköznapi életet az egész világon és hazánkban is. Ez gyülekezetünk életére is kihatott. A járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt minden alkalmat, találkozást fel kellett függesztenünk. A korlátozások alatt az online térbe költöztünk.

Category: Úrvacsora - A dunaszerdahelyi református

Védekezési szabalyzat. máj 27, 2020 | Minden egyéb. A jelenlegi járványügyi helyzetben a gyülekezet elnöksége az alábbi Védekezési Szabályzatot fogadta el: meghatározatlan ideig 8 és 10 órakor is tartunk istentiszteletet - a 10 órakor kezdődő istentiszteleteket OnLine is közvetítjük az alkalmak előtt és után.. Az első nyilvános istentiszteleteinket pünkösd vasárnap, 2020. május 31-én tartjuk (természetesen június 1-én pünkösdhétfőn is lesznek istentiszteletek) - A Budai úti templomban egyelőre csak a 10 órás istentiszteletek indulnak újra, gyermekistentisztelet és -felügyelet nélkül

Úrvacsora - refkoinonia

2020. október 25. A hét igéje: Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8) Ma: - A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet Csendesnapok, ifjúsági alkalmak Címünkben mind a négy szó fontos. Úrvacsora: 2020-21-ben az úr-vacsora évét tartjuk a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Ez azt is jelenti, hogy gondolkodásunkban, egyéni és gyülekezeti életünkbe

Vasárnapi istentiszteletek – kizárólag onlineHázasság Hete - Vasárnapi istentisztelet - 2015

Istentisztelet 2020

1893-2020. Gyülekezeti Hírmondó 2020. Húsvét 16. évf. 1. szám Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szól 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi út 1. bocskaiteri.egyhaz @ gmail.com hajduboszormeny-bocskai.ter @ reformatus.hu. Tel/Fax: +36-52-229-99

A tétovaságtól az úrvacsora Jézus-valóságáig

A 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készí-tették. Málta a Földközi-tenger szigetállama, amelyet minden oldalról szeres ökumenikus alkalmak Máltán, amelyek a következők: • közös diakóniai projekt, helyi vagy külföldi, amely pénzügyi támo Ma: Az istentiszteletek szokott rendben.10-kor úrvacsora, de.: 9-kor Tabdi, 11-kor Erdőtelken, du.: 15-kor J.P.O.- elmarad, du.: 17-kor imaóra, este 18-kor templomi Taizés; Házasulandók: Molnár Krisztián - Molnár László és Czirják Mercédesz Mária fia eljegyezte Kovács Adriennt - Kovács István és Benyusovics Judit leányát. Áldáskérés.. A jelentés megírásának idején különösen is foglalkoztatnak a z Apostolok cselekedetei, mivel tizennégy év után e témában indítottam újra kurzust az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A könyv elején az ősegyház tevékenységének négy olyan területét határozza meg, amely ma is szolgál at unk lényegéhez tartozik. Ennek alapján tekintem most vázl atosan végig.

Bíztató útmutatás - Püspöki nyilatkozat a koronavírus és

ISTENTISZTELETEK A NAGYTEMPLOMBAN. Minden vasárnap és ünnepnapon 8 00 és 10 00 órakor istentiszelet a Nagytemplomban. Úrvacsora minden 8 00 órai istentiszteleten; a hónap 1. és 3. vasárnapján valamint böjtben, adventben és ünnepnapokon a 10 00 órai istentisztelet után.. Hétfőnként iskolaidőben 7 45 órakor diákistentisztelet (Evangélikus Általános Iskola); 13 20 órakor. 2020. március 29-én a közvetítés 10.05-kor kezdődik. Igét hirdet: Nagy Ákos Róbert, runyai lelkipásztor, a Gömöri Református Egyházmegye esperese. A Zsinati Tanács határozatát ismerteti: dr. Rákos Loránt, kövecsesi, naprágyi lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa FELHÍVÁS A Gyulai Református Egyházközség veszélyhelyzeti intézkedéseivel kapcsolatosan Istentiszteleti rend változásai Magyarország Kormánya a koronavírus terjedésének megakadályozására országos veszélyhelyzetet hirdetett, melynek feltételeit a 40/2020 (III. 11.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet 4. §-ának d pontja kimondja: zárt helyen 100 főnél.

MRE Istentiszteleti rendek - Reformatus

Online istentisztelet - 2020.05.31. Örülünk, hogy a járvány enyhítése miatt már személyesen is találkozhatunk. Templom udvarunkra terveztük a holnapi istentiszteletet, de az időjárási viszonyok miatt inkább az épületen belül tartjuk HÚSVÉTI HÍRLEVÉL 2020 Húsvét az érintés ünnepe • Január 20-24 között Egyetemes Ima - hét keretében a budaörsi felekezetek közösen, ökumenikus alkalmak kereté - ben halhatták az igét. • Február 9-én Miskolcon Ünnepi Is-tentisztelet keretében adományként adta át gyülekezetünk küldöttsége

A tétovaságtól az úrvacsora Jézus-valóságáig Eucharistic

Istentiszteleti alkalmak Minden vasárnap 9 órakor. A hónap első vasárnapján úrvacsora osztással. Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek. Küldés levélben; Nyomtatás « 2020. december. A Gazdagréti Református Gyülekezet közösségi híreinek, információinak oldala. Gyülekezeti tábor 2020.07.06.-10. Nyári gyülekezeti táborunk időpontja: 2020. július 6-10

Hirdetések 2020. 09. 20. Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én.. Vezetett látogatás Szeptember 19. 10.00, 15.00, 17.00 órakor és szeptember 20. 16.30 órakor A megadott időpontokon túl az épület nem látogatható, mert gyülekezeti alkalmak vannak A református istentiszteletre betévedő idegen számára is nyilvánvalók e jeles alkalmak, mert az úrasztalán láthatók az úrvacsora jegyei, a kenyér és kelyhekben a bor akár letakarva, akár fedetlenül. Aki bűnbánattal és a bűnbocsánat hitével nem tud az Úr asztalához járulni és a darab kenyeret és a korty bort magához. A koronavírus terjedésének okán meghozott kormányzati és közegyházi rendeletek értelmében gyülekezetünkben a közösségi alkalmak 2020. március 17-től felfüggesztésre kerültek. Mindemellett - a technikának és az internetnek köszönhetően - a vasárnapi 10 órai istentiszteletünket online közvetítjük. Szerettel. Jelnyelvi istentiszteletek 2020-ban A Koronavírus ideje alatt készült videók az Istentiszteletekről ITT nézhetők meg. Későbbi alkalmak: ♦ Június 14. istentisztelet és hittanóra ♦ Június 28. istentisztelet és úrvacsora A jelnyelvi istentiszteletek 2020. évi időpontjairól INNEN tájékozódhat

 • Érzelmi kiüresedés.
 • Fürdő fonyód közelében.
 • Hány oltás után lehet kivinni a kutyát.
 • Fagyi szelet.
 • Hálózati erősítő teszt.
 • Ehető csokigyurma.
 • Collage szerkesztő online.
 • Www nagykarácsony eladó családi ház.
 • Egymással harmonizáló színek.
 • Black red white székesfehérvár.
 • Miért alma az apple jele.
 • Kapros túróval töltött csirkecomb.
 • Erste netbank telefonszám.
 • Kereszt nyaklánc férfi.
 • Jazz balett gyerekeknek.
 • Kerámia tányérkészlet.
 • Ruha Varrás házilag.
 • Fahéjas csiga leöntve.
 • 3 részes krepp ágynemű garnitúra.
 • Elegáns férfi felsők.
 • Daganatok szisztémás kezelése.
 • Müller árkád.
 • Ac dc history.
 • Eladó gáztűzhely hódmezővásárhely.
 • E coli diéta.
 • Degeneratív mielopátia.
 • Viktória brit királynő gyermekek.
 • Csatos hajpótlás.
 • Liverpool Transfermarkt.
 • Blu blu interaktív delfin.
 • Egy rém rendes család 2 évad 3 rész indavideo.
 • Emag kávéfőző.
 • Dunaújváros teremfoci.
 • A zátony vége.
 • Facebook tiltás feloldása.
 • Eb selejtező 2020 csoportok.
 • Oximo wirefree rts.
 • Se330.
 • Alma hatása a fogakra.
 • A menedék 3 teljes film magyarul indavideo.
 • Szignó készítés.